top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
W SERWISIE INTERNETOWYM http://rettfrem.pl

§ 1. Informacje ogólne

 1. W niniejszej Polityce Prywatności opisujemy sposób, w jaki rett frem Laura Pawlikowska ("rett frem")  przetwarza Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem przez Ciebie z usług świadczonych przez rett frem za pośrednictwem niniejszej strony internetowej („Serwis”). Rett frem przywiązuje dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych i postępowania z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („rodo”).  Do prowadzenia strony internetowej rett frem stosuje wymagane środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez rett frem danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące tego, jak korzystamy z Twoich danych osobowych, prosimy o mail na podany adres e-mail: info@rettfrem.pl

§ 2. Administrator danych

 1. Administratorem danych osobowych jest firma rett frem Laura Pawlikowska, Stanisława Knapowskiego 10a/29, 60-126 Poznań, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7822611360, Regon: 363843243;

§ 3. Pozyskiwanie danych osobowych

 1. Korzystamy z Twoich danych osobowych, ponieważ zdecydowałeś/aś się dokonać zakupów w sklepie internetowym rett frem lub wyraziłeś/aś zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany adres e-mail, lub w inny sposób przekazałeś/aś nam swoje dane z wykorzystaniem strony internetowej sklepu.

§ 4. Kontakt z administratorem danych osobowych

Mailowo: info@rettfrem.pl

Listownie: rett frem Laura Pawlikowska

Stanisława Knapowskiego 10A/29, 60-126 Poznań

§ 5. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przysługuje Ci prawo każdorazowo zwrócić się do rett frem o uzyskanie:

 • informacji o tym, czy Twoje dane są przetwarzane, oraz innych informacji w szczególności o naruszeniu ochrony Twoich danych;

 • dostępu do Twoich danych;

 • sprostowania Twoich danych;

 • bycia zapomnianym (usunięcia danych z serwisu);

 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych;

 • przenoszenia Twoich danych;

 • sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;

 • niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu)

Wszystkie powyższe prawa można wykonać kontaktując się z naszym administratorem: info@rettfrem.pl

§ 6. Obowiązek podawania danych osobowych

 1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez rett frem danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia konta uniemożliwi jego założenia, w celu zrealizowania zamówienia uniemożliwi jego realizację, a brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uniemożliwi komunikację. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

§ 7. Udostępnianie danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe rett frem udostępnia operatorom pocztowym i kurierom w zakresie doręczania przesyłek, bankom i podmiotom zapewniającym usługi płatnicze, świadczącym na rzecz administratora usługi prawne oraz księgowe oraz innym podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 29 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

§ 8. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Twoje dane będą przechowywane tak długo, jak to jest konieczne, abyśmy mogli wykonać nasze usługi lub tak długo jak wymagać będą tego przepisy prawa. Następnie twoje dane osobowe zostaną usunięte. Nie możemy usunąć danych użytkownika, gdy istnieje wymóg przechowywania danych (przepisy podatkowe, księgowe) lub gdy istnieją inne podstawy prawne do przechowywania danych, takie jak trwający stosunek umowny.

§ 9.  Termin odpowiedzi

 1. W każdym wypadku powinieneś/powinnaś  otrzymać wiadomość nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania. W tym terminie udzielimy odpowiedzi lub poinformujemy o wydłużeniu terminu i wyjaśnimy przyczyny. Jeżeli będziemy mieli wątpliwości co do tego czy to Ty zgłaszasz określone żądanie, możemy zadać kilka dodatkowych pytań, w celu weryfikacji tożsamości.

§ 10. Informacje o organie właściwym do wniesienia skargi

 1. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

 2. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych lub chcesz skorzystać z uprawnień wynikających z rodo, prosimy napisać bezpośrednio do naszego administratora: info@rettfrem.pl

§ 11. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w Google Analytics

 1. Rett frem używa mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

 2. Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania ze strony internetowej rett frem, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.

§ 12. Cookies

  1. Cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;

 • optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,

 • tworzenia statystyk, 

 • utrzymania sesji Użytkownika,

 •  dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych

 1. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane     zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Ustawy śude, Ustawy odo i Prawa telekomunikacyjnego.

 2. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (tzw. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 3. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości uniemożliwi przechowywanie danych Właściciela w urządzeniu końcowym Użytkownika.

 4. Zmiana ustawień Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wymagających logowania. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

 5. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).

 6. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

 7. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§ 14. Newsletter

 1. Klienci mają możliwość subskrybowania newslettera rett frem (obsługiwany jest on z wykorzystaniem narzędzi stworzonych przez zespół wix.com, który spełniała wymagania dotyczące administrowaniem danymi osobowymi – „RODO”.), poprzez podanie adresu e-mail, imienia, nazwiska i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i przesyłanie informacji handlowych. Poprzez newslettera informujemy o naszych najnowszych ofertach. Możesz w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając e-maila na adres: info@rettfrem.pl

§ 15. Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 10/11/2016. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.

 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

bottom of page